Tekenen van aantrekkingskracht

Liefde hangt in de Lucht, maar wat zijn nu de tekenen van aantrekkingskracht?

Inleiding Tekenen van aantrekkingskracht:

Vandaag op Valentijnsdag hing de liefde onmiskenbaar in de lucht of heb je er niets van gemerkt? Het is een tijd waarin harten iets sneller kloppen, en de wereld lijkt te zijn geverfd in tinten rood en roze.  Maar misschien zie je dit niet of wil je dit niet zien, want je heb het gevoel je nu vast zit?

Jij had een bepaald plaatje van je leven voor ogen, maar door onderdrukking en jezelf wegcijferen liep het anders?

Of je nu in een langdurige relatie bent of de opwindende wateren van een nieuwe connectie verkent, het begrijpen van de tekenen van aantrekkingskracht kan een extra vleugje magie toevoegen aan dit romantische seizoen. In deze podcast zal ik de subtiele aanwijzingen verkennen die wijzen op de aanwezigheid van Cupido’s pijl en je helpen de taal van liefde te ontcijferen.

Want door negatieve gebeurtenissen of narcistische relatie, kan het zo zijn je nu nog in de energie van angst en overleven zit?

Je verlangt ernaar om nu eindelijk eens een x de illusie van afwijzing controle en tekort, te verleggen naar innerlijke rust en passievolle flow? Ja of ja? Laat je dan inspireren in de online training afstemmen op de bron, zodat je wel je succesvol en gelukkig voelt.

Ik kom zo nog even terug op deze leuke cursus vol zelfliefde, laten we eerst bespreken waaraan je herkent dat iemand je leuk vindt.

Het Ontcijferen van Tekenen van Aantrekkingskracht op Valentijnsdag

1.Lichaamstaal spreekt luider dan woorden:

Vaak onthullen onze lichamen meer dan we bedoelen. Let op subtiele verschuivingen in lichaamstaal wanneer je in de buurt bent van iemand tot wie je je aangetrokken voelt. Is er langdurig oogcontact? Spiegeling van bewegingen? Dit kunnen tekenen zijn dat de persoon onbewust tot je aangetrokken is. Bovendien kunnen open en ontspannen houdingen, zoals voorover leunen tijdens een gesprek, duiden op oprechte interesse.

2.De Kracht van Aanraking:

Fysiek contact kan een krachtige indicator zijn van aantrekkingskracht. Een zachte aanraking op de arm of een langdurige knuffel kan veel zeggen over iemands gevoelens. Als jouw ‘crush’ excuses vindt om fysiek contact te initiëren, zoals tegen je hand aan strijken of een losse haarlok rechtzetten, kan het een duidelijk signaal zijn dat de vonken overslaan.

3.Verbale Aanwijzingen:

Luister aandachtig naar de woorden die jouw potentiële liefdesinteresse gebruikt. Zijn ze meer betrokken in het gesprek met jou? Stellen ze persoonlijke vragen en lijken ze oprecht geïnteresseerd in jouw antwoorden? Dit zijn tekenen dat ze niet alleen beleefd zijn, maar actief streven naar een diepere verbinding.

4.Lachen is het Beste Medicijn:

Humor speelt een cruciale rol in aantrekkingskracht. Als je merkt dat jullie binnenpretjes delen of als hun lachen de kamer lijkt te verlichten wanneer je in de buurt bent, is het een teken dat jullie beiden een unieke connectie delen. Lachen bevordert een gevoel van comfort en kameraadschap, waardoor het een essentieel onderdeel is van romantische chemie.

5.Digitale Aanwijzingen:

In het tijdperk van technologie kunnen onze online interacties waardevolle inzichten bieden in de staat van een relatie. Vindt jouw ‘crush’ het leuk en reageert hij op jouw berichten op sociale media? Initiëren ze gesprekken via berichtenapps? Deze digitale gebaren kunnen moderne liefdesnotities zijn, wat aangeeft dat jouw aanwezigheid in hun virtuele wereld net zo belangrijk is als in de echte wereld.

6.Tijd en Prioriteit:

Als iemand tot je aangetrokken is, doen ze moeite om tijd met je door te brengen. Als jouw ‘crush’ er alles aan doet om jouw gezelschap te prioriteren, of het nu gaat om het maken van plannen of het aanpassen van hun schema, is het een duidelijk teken dat ze de waarde van jouw aanwezigheid erkennen en geïnteresseerd zijn in het bevorderen van een diepere verbinding.

Conclusie tekenen van aantrekkingskracht:

Terwijl je door het romantische landschap navigeert deze Valentijnsdag, bedenk dan dat aantrekkingskracht een genuanceerde taal is. Het is een symfonie van gebaren, zowel groot als klein, die samenkomen om een prachtige melodie te creëren. Leer dus de Tekenen van aantrekkingskracht zien, voelen en aantrekken!

Door aandacht te besteden aan de tekens, kun je de onuitgesproken taal van liefde ontcijferen en, wie weet, zou deze Valentijnsdag het begin kunnen zijn van een prachtig liefdesverhaal.

Ben jij nog onderweg jouw mooiste droomleven vorm te geven?  En wil je graag liefde, geluk en meer overvloed aantrekken? Doe dan mee met mijn online workshop afstemmen op de bron. Je Ontvangt dan de stappen naar verbinding met jezelf en anderen, waardoor je moeiteloos leert manifesteren.

Het is een 10 daagse uitdaging, om:

 • in je kracht te komen,
 • los van het ego en
 • de positieve energie uit het Quantumveld door je heen te laten stromen.

Dus omarm de vlinders, geniet van de momenten en laat de magie van aantrekkingskracht zich ontvouwen. Liefde hangt in de lucht ook voor jou!

Liefs Transformatie expert Jacqueline brandes

Rediscovering Your Heart: A Journey of Healing and Transformation

Hello dear readers,

Welcome to my blog, a sanctuary where we together explore the depths of transformation and discover how to reclaim control over your heart after a divorce, loss, or exiting a narcissistic relationship.

As the Transformation Therapist of the Netherlands, I invite you on a journey of self-discovery and growth, reexamining the power of attraction and creation from a fresh perspective. Do you prefer to listen. Check the podcast; Çreate your happy future.

Taking Responsibility for Your Heart: A Fresh Start

After a significant event, it’s crucial to take responsibility for your own heart. This involves distancing yourself from the situation and not letting it emotionally dominate you – the first step toward healing.

It’s common to compare oneself to others, but realize that this stems from fears of inadequacy, loneliness, or insecurity, often deeply rooted in the inner child.

Take responsibility for your own heart

The Inner Child and Its Fears

To truly change, you must confront the fears of your inner child. These old fears and illusions keep you trapped in a repetitive pattern, hindering growth.

Addressing these old wounds hidden in your shadow enables you to prevent returning to the same point with every attempt at change or pursuit of love.

Confront the fears of your inner child

Attraction and Personal Growth

In life, we attract what we emanate, whether it’s positive or negative energy. Attraction doesn’t only influence our external world, but also has a profound impact on our inner world and personal growth.

It goes beyond manifesting material things; it serves as a means for self-discovery, growth, and transformation on a deeper level.

The CREATE Method for Potential Growth

My CREATE method focuses on realizing who we can potentially become during the creative process.

Manifestation isn’t just about achieving external goals; it’s a journey of personal growth.

Failures aren’t seen as endpoints but as discoveries of our hidden strength. Transforming failures, sorrows, fears, and insecurities into love is the key to healing.

Healing Tips and Exercises for Your Inner Child

Here are some powerful tips and exercises to embrace, nurture, and forgive your inner child:

 1. Acknowledging the Right to Make Mistakes: Tell your inner child that making mistakes is human and an integral part of growth. Be there to catch and guide them. Say, “I will always be here to catch you, to talk with you, and to get you back on the right path.”
 2. Protection and Nurturing: Let your inner child know that they are always protected and cherished, a safe haven amidst changes. Say to your little self, “I will always protect you because you are a precious part of me.”
 3. Journeying Together Despite Differences with Others: Prepare your inner child for possible rejection or anger from others due to your changes and inspirations. Say, “It’s okay if some people get angry or reject you. What they think outside of you doesn’t matter.”
 4. Forgiveness for Mistakes: Grant permission to your inner child to forgive, understanding that nobody is perfect and everyone carries their own traumas.
 5. Transfer of Leadership: Take the lead and reassure your inner child that you are now the adult who knows what’s best. Address the pain or fear that still triggers them with, “I know what is good for you, and I only want the best for you.”
 6. Unconditional Love and Support: Conclude with a message of unconditional love and lasting support. Assure your inner child that you will always be there, for the rest of your life.
 7. Trust in the Universe and Self-Reflection

To trust your Higher Self’s plan, self-reflection is essential. Embrace change, learn from experiences, and trust in the wisdom of the universe. Your life unfolds in your favor when you dare to trust.

Your life unfolds in your favor when you dare to trust.

Embarking on the Journey Together

Let’s embrace this journey of transformation together and discover the wonderful possibilities that lie ahead when you live according to your heart. You are the architect of your own reality, and it’s time to radiate your most beautiful potential.

Learn to trust your Higher Self’s plan, allowing yourself to evolve in flow. This can be done independently, for example, through an exciting 10-day manifestation workshop: tuning into the source for €111.

For now, I’m sharing some additional tips below to strengthen your confidence in your creative process:

 1. Self-Reflection: Take regular time to look inward and understand who you truly are. This helps you recognize the lessons in every situation.
 2. Embrace Change: Be open to change, as it is the only constant in life. Every change brings new opportunities and growth possibilities.
 3. Learn from Experiences: See every experience, positive or negative, as a chance to learn and grow. This helps you consciously follow your own master plan.
 4. Trust in the Universe: Believe in the wisdom of the universe and trust that everything in your life happens for a reason. This strengthens confidence in your own journey.

Would you like to embrace this transformational journey together and discover the beautiful possibilities that await when you live according to your heart?

Read more about my reset your mind & soul program here. Or send me a WhatsApp message if you’re interested in an inner guidance conversation.

I believe that you are the architect of your own reality, and it’s time to radiate your most beautiful potential.

With love and light, Jacqueline Brandes, The Transformation Therapist of the Netherlands

De reis van zelfontdekking

Welkom bij mijn blog, een toevluchtsoord waar we samen de diepten van transformatie verkennen en ontdekken hoe je na een scheiding, verlies of uit een narcistische relatie de regie over je hart kunt herpakken.

Als de Transformatie Therapeut van Nederland neem ik je mee op een reis van zelfontdekking en groei, waarbij we de kracht van aantrekken en creëren vanuit een vernieuwend perspectief bekijken.

Verantwoordelijkheid voor je Hart: Een Nieuw Begin

Na een ingrijpende gebeurtenis is het cruciaal om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen hart. Dit betekent afstand nemen van de situatie en je niet emotioneel laten beheersen. Het is de eerste stap naar herstel. Het is normaal om jezelf te vergelijken met anderen, maar besef dat dit voortkomt uit angst voor tekort, eenzaamheid of onveiligheid. Deze angsten zijn vaak diepgeworteld in het innerlijke kind.

Het Innerlijke Kind en Zijn Angsten

Om daadwerkelijk te veranderen, mag je afrekenen met de angsten van jouw innerlijke kind. Deze oude angsten en illusies houden je gevangen in een herhalend patroon, waardoor groei wordt belemmerd.

Het werken aan deze oude pijnen, verstopt in je schaduw,  stelt je in staat om te voorkomen dat je steeds terugkeert naar hetzelfde punt bij elke poging tot verandering of tijdens je zoektocht naar liefde.

Aantrekkingskracht en Persoonlijke Groei

In ons leven trekken we aan wat we uitstralen, of dat nu positieve of negatieve energie is. Aantrekkingskracht beïnvloedt niet alleen onze externe wereld maar heeft ook een diepgaande impact op onze innerlijke wereld en persoonlijke groei. Het gaat verder dan het manifesteren van materiële zaken; het is een middel voor zelfontdekking, groei en transformatie op een dieper niveau.

De CREATE-methode voor Potentiële Groei

Mijn CREATE-methode draait om het realiseren van wie we in potentie Zijn. tijdens het creatieproces. Manifesteren is niet alleen het bereiken van externe doelen, maar ook een reis van persoonlijke groei. Luister je graag de Create your happy future podcast?  Klik hier

Mislukkingen worden niet gezien als eindpunten, maar als ontdekkingen van onze verborgen kracht.

De sleutel tot heling

Het transformeren van mislukkingen, verdriet, angst en onzekerheid naar liefde is de sleutel tot heling.

Helende Tips en Oefeningen voor je Innerlijke Kind

Hier zijn enkele krachtige tips en oefeningen om je innerlijke kind te omarmen, te koesteren en te vergeven:

 1. Erkenning van het Recht om Fouten te Maken:

Vertel je innerlijke kind dat fouten maken menselijk is en een onlosmakelijk onderdeel van groei. Wees er altijd om haar of hem op te vangen en te begeleiden. Zeg: “ik zal er altijd zijn om je op te vangen, om met je te praten en je weer op het rechte pad te krijgen.”

 1. Bescherming en Koestering:

Laat je innerlijke kind weten dat het altijd beschermd en gekoesterd wordt. Die veilige haven te midden van veranderingen bevindt zich in je hart. Zeg tegen jouw kleine ik: “Ik zal je altijd beschermen, want je bent een kostbaar deel van mij”.

 1. Samen Op Reis ongeacht meningsverschillen met anderen

Bereid je innerlijke kind voor op mogelijke afwijzing of boosheid van anderen vanwege je veranderingen en inspiraties. Zeg: “Het is okay als sommige mensen boos worden of je afwijzen. Wat ze buiten jou denken, doet er niet toe.

 1. Vergeving voor Vergissingen:

Geef toestemming aan je innerlijke kind om te vergeven, wetende dat niemand perfect is en iedereen zijn eigen trauma’s draagt.

 1. Overdracht van Leiderschap:

Neem het leiderschap over en verzeker je innerlijke kind dat je nu de volwassene bent die weet wat het beste is. De pijn of angst haar nog triggert is oud en in het heden een illussie. Je zegt dan: “ik weet wat goed voor je is, en ik wil alleen het beste voor je.”

 1. Onvoorwaardelijke Liefde en Ondersteuning:

Sluit af met een boodschap van onvoorwaardelijke liefde en blijvende ondersteuning. Verzeker je innerlijke kind dat je er altijd zult zijn, voor de rest van het leven.

 1. Vertrouwen op het Universum en Zelfreflectie

Om het plan van je Hogere Zelf te vertrouwen, is zelfreflectie essentieel.

Sta open voor verandering, leer van ervaringen en vertrouw op de wijsheid van het universum.

Jouw leven ontvouwt zich in jouw voordeel als je erop durft te vertrouwen.

Om het plan van je Hogere Zelf te vertrouwen, is zelfreflectie essentieel.

Laten we samen deze reis van transformatie omarmen en ontdekken welke prachtige mogelijkheden er in het verschiet liggen wanneer jij volgens jouw hart leeft.

Jij bent de architect van je eigen realiteit, en het is tijd om je mooiste potentieel uit te stralen.

Leer het plan van je Hogere Zelf vertrouwen, zodat je in flow evolueert. Dit kan zelfstandig bijvoorbeeld met een leuke 10 daagse manifestatie workshop: afstemmen op de bron voor €111.

Tips voor vertrouwen

Voor nu deel ik hieronder graag nog enkele tips om het vertrouwen in jouw Create-proces te versterken:

 1. Zelfreflectie: Neem regelmatig de tijd om naar binnen te kijken en te begrijpen wie je werkelijk bent. Dit helpt je om de lessen in elke situatie te herkennen.
 2. Omarm verandering: Sta open voor verandering, want het is de enige constante in het leven. Elke verandering brengt nieuwe kansen en groeimogelijkheden met zich mee.
 3. Leer van ervaringen: Zie elke ervaring, positief of negatief, als een kans om te leren en te groeien. Dit helpt je om bewust je eigen meesterplan te volgen.
 4. Vertrouw op het universum: Geloof in de wijsheid van het universum en vertrouw erop dat alles in je leven gebeurt met een reden. Dit versterkt het vertrouwen in je eigen reis.

De reis van transformatie

Wil je samen deze reis van transformatie omarmen en ontdekken welke prachtige mogelijkheden er in het verschiet liggen wanneer jij volgens jouw hart leeft?

Lees hier meer over mijn reset your mind & soul traject. Of stuur mij een whatsappje als je interesse hebt in een inner guidance gesprek.

Ik geloof namelijk dat jij de architect bent van je eigen realiteit, en het is tijd om je mooiste potentieel uit te stralen.

Met liefde en licht,

Jacqueline Brandes

De Transformatie Therapeut van Nederland

Kies de realiteit jij wenst

Kies de realiteit jij wenst. Dat kan, als je gaat spelen in jouw kwantumveld. Er gebeurd iets in je realiteit, jij hebt hier gedachten over, je gevoel spreekt en handelt hiernaar met bepaalde gevolgen van dien in jouw kwantumveld.

Speel met het kwantumveld

Je realiteit vormgeven

In cognitieve gedragstherapie wordt veelal gebruik gemaakt van de 5 G’s om inzicht te krijgen in je gedachten en gedrag. Met als doel: Je niet teveel te hechten aan je gedachtes.

Dit is ontzettend belangrijk omdat jij jouw realiteit vormgeeft, gebaseerd op (meestal) oude, veilig binnen de comfortzone houdende prikkels, die ooit eens zijn opgeslagen in jouw breinbibliotheek als vast staand feit.

Om de realiteit te kiezen die jij wenst, mag je bewust eens kijken naar je Gedachten, die jij over een specifieke Gebeurtenis hebt. Ga dan na wat je Gevoel is en tot welk Gedrag zetten deze emoties jou aan en check of het een positief of negatief iets tot Gevolg heeft.

Kies de realiteit jij wenst

Bewustwording via 4 vragen

Wanneer er dus een situatie plaats vindt die jou stress geeft of triggert, stel jezelf dan altijd de vragen:

 1. Is het waar wat ik denk?
 2. kan ik absoluut weten dat dit waar is? ja of nee?
 3. Hoe reageer of handel ik als ik deze gedachten geloof?
 4. Wie zou ik zijn zonder deze gedachten, zonder belemmerende overtuigingen?

Als het antwoord is dat je meer lacht, vrijer beweegt, je rustig voelt en misschien wel zichtbaar straalt in de spiegel? Zie dit dan voor je en blijf even bij deze visualisatie.

Waar jij je aandacht op richt, bepaalt hoe het deeltje zich gedraagt.

Waar jij je aandacht op richt, bepaalt hoe het deeltje zich gedraagt.

Breinbibliotheek

Je mindset en negatieve gedachtenpatronen bewust omvormen, helpt je namelijk doelgericht positiever en gemotiveerder je doelen te bereiken.

Want het blijkt zo te zijn dat de kleinste deeltjes, zoals elektronen en fotonen, in alle materie voor (99,999%) uit LEGE ruimte bestaan.

Het NIETS in het kwantumveld wordt beïnvloedt door diegene die ze waarneemt, met zijn of haar positieve intentie, tot een IETS.

Intentie

Kort gezegd: Waar jij je aandacht op richt, bepaalt hoe het deeltje zich gedraagt. Het NIETS krijgt pas een vaststaande vorm tot aan jouw waarneming.

Ten diepste is alles wat we waarnemen gewoon bewegende energie, denk aan een tornado die bestaat uit verleden, heden en toekomst.

Kies de realiteit jij wenst

Dat is ronddraaiende onzichtbare wind met een hele sterke kracht. Jouw bewustzijn, jouw intentie, is je kracht die invloed heeft op de materie.

 

Het kwantumveld

Het kwantumveld is een oneindig veld, zonder materie, maar met alle mogelijkheden die bestaan.

      Kies de realiteit jij wenst

Dit veld zit vol met informatie, dat bestaat uit verschillende frequenties. Ondanks dat het blote oog het niet ziet, kan je toch bewust en zelfstandig kiezen voor welke radiozender jij gaat. Voor welke realiteit jij wenst.

Afstemmen op de Bron

Om op één lijn te komen met de energie en materie jij graag terug ziet in je leven, mag je contact leren maken met deze bron van oneindige mogelijkheden.

In mijn online training Afstemmen op de Bron wordt je 10 dagen uitgedaagd te kiezen voor jouw realiteit en deze waar te maken. Klik hier; nu €111,-.

Je richt je aandacht op de intelligentie die zich ook in jouw binnenwereld bevindt.

Laat oude pijnen achter

Als je door de deur van dit Veld heen wilt stappen, kan je niet je fysieke lijf of je mentale problemen of je energetische verleden meenemen.

Als jij jezelf vanaf nu echt eerlijk in de spiegel durft aan te kijken, dan weet je dat je vast wilt houden aan je problemen.

Oude pijnen, littekens, spanning

Oude pijn, littekens en spanning

Het zijn bekende oude pijnen uit het verleden. En als deze gedachten en gevoelens, gebaseerd op oude pijnen uit het verleden, maar vaak genoeg herhaalt, dan wordt het een vanzelf een herhalend programma in jouw leven. Net alsof een naald van een oude grammofoon, littekens en spanning in je fysieke lichaam grift.

Tip: wordt je bewust van de 5 G’s en stel jezelf de 4 vragen.

Als je niet meer aan tijd denkt, dan ben je in geen tijd.

In mijn artikel: ‘Hoe loslaten je brengt naar rust en balans’  werk je aan dat vertrouwen je nu nog voor je gevoel mist. 

Stop piekeren

Wil je niet meer piekeren en met je problemen naar bed en er direct ‘s ochtends weer mee bezig zijn?

 • Haal dan de aandacht af van alle materialistische items in je leven.
 • Haal de aandacht af van die onrustige gedachten, die je in een keurslijf duwen.

Want als je niet meer aan tijd denkt, dan ben je in geen tijd. Als je niet meer aan je afkomst, beroep of persoonlijkheid denkt, ben je niemand in het niets. Als je nergens naar toe moet, dan kan je in het Veld, Nergens Zijn.

Hier lees je nog meer tips om piekeren te doorbreken. Klik hier op dit artikel.

Kies de realiteit jij wenst

Weet dat elke emotie wij ervaren afkomstig is uit onze database. Een database die je kan vergelijken met een grote bibliotheek in ons brein, met grote, hoge kasten vol met talloze boeken.

breinbibliotheek kiest je realiteit

Breinbibliotheek

Grote, dikke en kleine boeken, geïllustreerd en beschreven met teksten, gecodeerd op jouw eigen manier. En afhankelijk van hoe jij je boeken (lees: ervaringen en herinneringen) gecodeerd hebt, bepaalt het dus de betekenis die jij ergens aan geeft.

Speel in jouw kwantumveld

Nogmaals, elk moment in je leven dat jij via je zintuigen ervaart, label jij.

Vanuit je eigen persoonlijke beveiligingssysteem ontstaan er gedachten, emoties en gedrag die jou willen beschermen. Dat is je oer overlevingsmodus. Om deze reden focust jouw brein zich enkel op problemen.

Hoe kom je op één lijn met de energie en materie jij graag terug ziet in je leven, beluister dan mijn ÇREATE your happy future podcast #116.

Je bent niet jouw probleem

Als je jouw leven dan blijft analyseren vanuit die opgeslagen emoties, waarmee jij je geïdentificeerd hebt en dus denkt dat jij je problemen bent, dan blijft je leven hetzelfde zoals het in het verleden was.

Overlevingsmodus loslaten

“Als je je overlevingsmodus leert loslaten, ga je zien wat echt belangrijk is”

Kies de realiteit jij wenst

Ondanks dat jouw overlevingsmodus hardnekkig kan zijn, heb jij toch de mogelijkheid anders te gaan denken en je anders te gaan voelen.

Wanneer je je anders gaat voelen, door bewustzijn te Zijn en je niet te laten beïnvloedden door de illusies in onze werkelijkheid, dan kan je je mind en gedrag veranderen en daarmee je actiepatronen en dus je werkelijkheid.

Create your happy future

Jij bent de Creator van je leven is dus de conclusie. Mijn boek en mijn podcast heet niet voor niets ‘create your happy future’.

Het is mogelijk de regie te herpakken van je nieuwe leven, maar daarvoor moeten we situaties en dingen in onze huidige realiteit loslaten.

Als Loslaat & Oplaad expert help ik graag bij het afstemmen op de bron.

Het toverwoord

Het toverwoord is vertrouwen. Vertrouwen op het feit de geplaatste bestelling bij het universum wel komt. Vertrouwen dat er overvloed is voor iedereen.

Vertrouwen op het feit; jij je energie kan veranderen waarmee je creëert vanuit het kwantumveld voorbij deze 3d wereld.

Het kan zich allemaal naar jou toe bewegen als we verder kunnen denken dan ruimte en tijd.

Toegang tot het Niets

Ik heb mezelf voorgenomen elke dag een moment te mediteren. Doe jij mee?

 • Gun jezelf eerst even wat stilte.
 • Vestig dan jouw aandacht op je fysieke lichaam
 • Verleg daarna je aandacht naar de 99,999% LEGE ruimte waar alle mogelijkheden zich bevinden.
 • Zoek dan het juiste radiostation op waarin jij blij wordt van het geluid van jouw nieuwe leven.
 • Via visualisatie creëer je dan jouw gewenste leven.
 • Zeg daarna hardop: ‘Ik laat los wat ik denk dat de beste oplossing is. Ik geef mijn vraag en wens over aan het universum en ik vertrouw op een oplossing, beter dan ik zelf kan bedenken, en zo is het’.

Veel geluk, liefde en wijsheid

Jacqueline Brandes

www.MunayQi.nl

Je hart volgen

De reden dat God zoekt naar Liefde

Loslaten van controle en openstaan voor het onverwachte, kan jij dit? Volg jij je hart? Sta jij op met een enthousiast gevoel en een  ‘ik ga ervoor’ houding? Misschien in je werk wel, maar in de liefde door wat voor innerlijke oorzaak dan ook nog niet. Of andersom. De reden dat God zoekt naar liefde heeft te maken met je hart volgen. Als je dit leest, verlang je geheid naar meer flow en je ware potentieel benutten. Klopt dit?

Luister dan snel podcast #113 dat gaat over: Je hart volgen en luisteren naar je gevoel. En luister naar je hart tijdens het lezen van dit bericht en voel het goud, dat je hart al bezit.

Je hart volgen

Je hart volgen is luisteren naar je gevoel

Je hart volgen, hoe doe je dat?

Ja goud, dat je vanuit een diepe rust echt kan voelen. Je hart volgen is letterlijk luisteren naar je gevoel. Of de weg die jij kiest juist is, voel je aan:

 • Die warmte in je hart
 • Vlinders in je buik en
 • Het ontspannen uitspreken van; ‘ja ik wil dit’ via je keel.

Ja, ik volg mijn hart

Je hart volgen of je hoofd?

Bewijs dat iets goed uitpakt is er niet. Ondanks vrienden een andere mening hebben dan ik of het anders gedaan zouden hebben dan ik, kies ik toch voor avontuur.  Het starten van mijn bedrijf was voor mijn omgeving, die liever voor zekerheid in een baan gaat, een bold move.

Ook mijn reis naar Portugal is voor de één, die veiligheid verkiest, boven uit haar comfortzone stappen een gewaagde keuze.

Afscheid nemen

Maar ik ben klaar met die eeuwige strijd naar vrijheid of leven volgens andermans normen.

Lees meer in dit artikel hoe je uit die mentale kooi kan komen.

Ik wil afscheid nemen van mijn Krijger in overlevingstand en mijn waarde gaan zien en mij voelen als een sexy hogepriesteres, die met open hart in vertrouwen en flow, een mooi leven creëert.

“Ik ben een sexy goddess die in vertrouwen en flow mijn leven vormgeeft.”

Voelen en Zijn

Jij herkent misschien ook wel dat; dat druk zijn in je hoofd of dat vastzitten in je lijf, tekenen zijn van achter de feiten aan blijven rennen.

Achter de liefde aan blijven rennen

Als ondernemende persoonlijkheid, kun je nog zoveel successen behalen, maar wanneer jij intern en in je privé leven tegen obstakels, trauma en onbewuste programmeringen aanloopt, valt het niet altijd mee om de (w)healthy-, sensuele powervrouw te Zijn. (die je graag wilt zijn)

Hoe krijg je nu grip op je zielsverlangen? Uiteindelijk komt het allemaal neer op Voelen en Zijn. Je hart neemt in dit proces een belangrijke plaats in.

Droom, Doe, Leef met behulp van het Reset your Mind & Soul coachprogramma.

Grip op je zielsverlangen door te VOELEN & te ZIJN

Je hart in coherentie verspreid liefde

In mijn praktijk deel ik de heart coherentie technieken, die je energie frequentie meetbaar verhogen kan.

De invloed die jij op jezelf en je droomleven kan uitoefenen via je hart wordt dan zichtbaar.

Om te begrijpen waarom je hart volgen jou helpt een leider van je droomleven te worden, neem ik je in dit blog een klein stukje mee in de geschiedenis van de mens.

‘De rib’ is symbolisch het hart

In het Oude Testament en andere boeken staat dat de mens is gecreëerd, door het toepassen van genetische technologieën door buitenaardsen.  Volgens Genesis in de Bijbel is Eva, de eerste vrouw gemaakt uit de rib van Adam de eerste man.

De reden dat God zoekt naar Liefde; Adam en Eva

Over de schepping van de eerste mens is een boek verschenen van de Italiaanse schrijver Mauro Biglino, met als titel: ‘Zo heb je de bijbel nog nooit gelezen. Komen onze goden van de sterren?’ Misschien interessant om eens te lezen?  Check bol.

In de bijbel ben ik niet zo thuis. Wat mij interesseert is de symbolische betekenis, die achter dit soort verhalen schuilgaat. Wist je dat de rib symbolisch staat voor het hart? Het gaat om de mogelijke wedergeboorte in de mens.

Spiritueel Goud

Spiritueel wijst het op het evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke in de mens, wat gelijk staat aan Gods onzijdige evenbeeld. De symboliek praat over een verenigde tweelinggeest met zo een dubbele scheppingskracht, die je hartlijn opent.

Adam en Eva zou dan een representatie zijn van het eerste ras op aarde; de ‘Lemuriër’,  18.000.000 jaar geleden. Volgens wikipedia ontvingen deze mensen hun manas- beginsel (denkvermogen), nadat ze zich, net als de dieren, in mannen en vrouwen hadden gescheiden.

“Maar voor dit alles..,  vertelt filosoof Pedro Elias tijdens een zoom meeting,… zoekt God Anuh spiritueel goud dat geproduceerd wordt in onze harten”.

Spiritueel Goud; De reden dat God zoekt naar Liefde

De reden dat God zoekt naar Liefde

De Anunnaki zijn een groep goden die o.a. afstammen van de oude Sumerians. In de eerste gevonden geschriften, afkomstig uit pre-Akkadian periode, lijken de Annunaki Goden afkomstig uit een grote Hoge Raad groep.

Een Anunnaku (enkelvoud) betekent “nakomeling van Anu ofwel “die van koninklijke bloede” met een bijna eeuwig leven.

De eerste mens

De eerste mens, de A-Dama betekent: uit de aarde gemaakt. Gemaakt om goud te vinden als een werker.

Goud mijnen; De reden dat God zoekt naar Liefde

A-Dama en Eva

De mens moest uit de baarmoeders van een klein aantal Annunaki vrouwen komen. Dit ging niet snel genoeg. Om sneller meer mensen te produceren, kreeg de mens genen om zelf te kunnen voortplanten. De homo sapiens werd geboren, oftewel onze Adam en Eva.

Diep in onze genen zit dus het belang van goud delven omdat wij deze opdracht kregen van de Anunnaki. Goud blijkt nodig voor het voedden van de aarde. Het harmoniseert de energieën van de aarde.

Spirit

Concentraties van goud blijken ook een effect te hebben op communicatie en de hersenen volgens de website nanomineralen.nl. Toen ik voorheen als natuurgeneeskundig-adviseuse in een winkel werkte, verkochten we colloïdaal goud, zilver en platina opgelost in water, van De Health factory.

Zij noemen dit Nano Goud ook wel Spirit, die als supergeleider, verouderings- en ziekteprocessen vertraagd, wat tot een langere levensduur leidt.

Huidverjongend Goud

In het kort zouden we dat ‘verjongend’ kunnen noemen, een claim waar goud al heel lang om bekend staat.  In mijn Himani Salon adviseer ik dan ook je huidverzorging aan te brengen over een nevel van Nano Goud, zodat je het verschijnen van rimpels en lijntjes, inclusief expressielijnen, vermindert.

Mono-atomisch goud blijkt ook van nature voor te komen in vulkanische bodems, zeewater en in kleine hoeveelheden in de huid van paars fruit en groenten, zoals rode druiven en aubergines.

Dus je snapt wat ik voor al nu eet. Omdat het lichaam het mineraal goud niet zelf kan aanmaken is suppleren voor een langere periode geadviseerd. Zeker als je helderheid in het hoofd wilt ervaren en pijnvermindering en verlichting in klachten zoals parkinson, reuma en ontstekingen. Volg gewoon je hart hierin.

Je hart volgen is Liefde

Ons bewustzijn ego kan je vergelijken met een ruwe steen die je kan beeldhouwen tot de heilige graal. De graal is waar de alchemie tot liefde ontstaat. De alchemie tussen hemel en aarde, oftewel tussen jouw ziel (hemel) en je bewustzijn ego (aarde) elkaar ontmoeten.  (en dan bedoel ik dus niet je bodyguard ego, die jou klein houdt.

Het goud in je hart volgen

De reden dat God zoekt naar Liefde

Pedro Elias vertelt dat de mens is gecreëerd om hetgeen wat -niet bestaat in god en niet in het universum- te Zijn = dit is namelijk liefde.  Hij zegt je hoeft enkel de stilte op te zoeken om je ziel te openen. Iets nieuws zal dan gecreëerd worden, waar liefde of ook wel de holy spirit geregenereerd wordt.

Zoek de stilte op en regenereer de holy spirit

De witte vlam

Deze holy spirit wordt ook wel de witte vlam genoemd. Een vlam die kwam van drie stenen, die alles transformeren in liefde en heling.

Deze tristones niet van deze planeet werden verdeeld over Brazilië,, India en Portugal.

In je hart vind je shambala

Your happy future

Nu ik bovenstaande schrijf, blijf ik het leuk vinden, dat onbewust toen ik mijn hart volgde,  ik een stappenplan met de naam CREATE ontwikkeld heb, met het doel de formule naar jouw happy future te delen.  Zie mijn gelijknamige boek en podcast.

Shambala

Niks gebeurd zonder reden naar mijn mening, zo ook mijn bezoek aan Portugal. Een reis naar Tibet en Nepal besloot ik 22 jaar geleden niet door te laten gaan, in verband met de keus mijn 2e bedrijf Himani op te starten. Tussen haakjes altijd spijt van gehad. Want volgens een legende van tibet, veroorzaakt de steen met opgestegen materie, geluk en happiness in dit Shambala rijkdom.

Shambala rijkdom naar geluk en liefde

Krachtplek

Portugal blijkt het hart van de wereld te zijn, met op gelijke afstand de Andes en de Himalaya. In India heb ik na 4 jaar Ayurveda studie in de Himalaya echt de geneeskrachtige kruiden en planten gezien en geproefd.

De 7 wereld wonderen bezoeken, zoals onder andere de  Machu Picchu een ruïnestad van de Inca’s in Peru staat nog op mijn verlanglijstje. Deze stad ligt op een bergtop in de Andes.

Op korte termijn volg ik weer mijn hart en ga ik proeven aan het leven in Portugal.

Verhaal van Pedro Elias

Om meer te leren over de energetisch krachtige plek ik naar toe ga, nam ik deel aan een meeting van spirituele gelijkgestemden, die luisterden naar schrijver en filosoof Pedro Elias. Pedro vertelde over de reden dat God zoekt naar Liefde.

Volgens het verhaal van Pedro Elias, kregen de Portugesen de taak in midden Portugal, de harmonie te bewaren. Door de polariteiten tussen de vrouwelijke steen in Brazilië en de mannelijke steen in India Tibet, met de middelste steen in Portugal te balanceren.

God zoekt Liefde in hartchakra van de mens

Hartchakra van de Aarde

De steen die als hartchakra van planeet Aarde dient, waar jij in her verbinding kan komen met je Ziel.  En dat is waar ik naar toe vertrek. Een kracht plek waar een hoge Bovis waarde wordt gemeten.

Voor mij zal dit een werkvakantie zijn. Helemaal niks doen en even alles loslaten is nog steeds een opgave voor mij. Ik maak me graag nuttig. Maar weet dat druk zijn met van alles doen, ‘het vermijden van’, een onderstroom is.

Je hart volgen in flow

Een leuke metafoor ik hoorde ging over de brandweerman, die  in de barak behoort te wachten, totdat de bel gaat om het vuur te bevechten. Zou hij druk zijn met van alles doen ergens anders, dan is hij er niet, wanneer er brand uitbreekt en hiervoor de bel gaat.

Simpeler leven volgens de flow van de rivier, kan als jij bewuster bent van de aanwezigheid van je ziel.

stromende rivier

Stress Transformatie van Krijger naar Godin ontstaat, als jij vertrouwt op het feit de rivier, je de ervaring brengt die jij nodig hebt op dit moment. Laat dus los als een drijvend kurkje in de rivier.

Het leven zal jou vinden en het laat je iets zien omdat je in flow bent.

Volg jij als een kurkje de flow van je levensrivier?

Naar je hart luisteren en die innerlijke liefde voelen is de challenge van het leven. Dit is de manier om als je mooiste potentieel een leven vorm te geven volgens jouw voorwaarden.

Veel liefde, geluk en wijsheid,

Jacqueline Brandes

 

 

 

Verhoog je energie tips

Verhoog je energie

Het ontwikkelen van jezelf naar een hogere energiefrequentie is een concept dat voortkomt uit spirituele en zelfontwikkelingspraktijken. Door bewuste inspanningen kan je je vibratie of energie verhogen, waardoor je minder vatbaar wordt voor lagere, negatieve frequenties. Verhoog je energie zodat je in je kracht staat.

Verondersteld word dan wel, dat jij je in staat stelt, om onderscheid te maken tussen je eigen overtuigingen en die gevoelens en gedachten, die afkomstig zijn uit het morfogenetische veld.

Wij zijn allen één

Dualiteit

Maar hoe kan je dit onderscheid maken als je vastzit in dit spel op aarde. Velen van ons zitten vast in herhalende programma’s en illusies. Voornamelijk omdat de eerste spelregel oftewel illusie die van af gescheidenheid werd.

Ondanks wij allen één zijn, voelen wij dit niet meer zo. Er ontstond een Ik en een Jij. En daarmee dus dualiteit.

Illusies verlagen je energie

Om liefde te kennen, moet je weten wat haat is. Om naar overvloed te verlangen, is de illusie tekort gecreëerd.

Negatieve boze energie resonantie

Met alle jaloerse, boze en onmachtige gevoelens tot gevolg. Naast collectieve illusies kozen wij ook voor individuele illusies. Leed, drama en trauma veroorzaken angst en helaas hierdoor de vicieuze cirkel waar velen van ons in vast zitten.

Verhoog je energie als je vastzit in emoties

 

Terug naar je gevoel

Mijn missie is dan ook bewuste ondernemende Krijgers en Godinnen weer in contact brengen met het gevoel en intuïtie van het hart. Als je beseft hoe krachtig je bent met je gedachten en gevoelsenergie kunt sturen, dan leer je vanzelf de regie te (her)pakken en je werkelijkheid te creëren naar eigen voorwaarden.

Het morfogenetische veld wordt beschouwd als een verzamelplaats van informatie en energie die de ervaringen en patronen van alle levende wezens bevat. Binnen dit veld worden gedachten, emoties en intenties verspreid en kunnen ze resoneren met vergelijkbare energieën.

Negatieve energie resonantie

Verhoog je energie trilling

Het idee is dus dat door bewustzijn ontwikkeling en verhogen van jouw energie-trilling niveau, je beter in staat bent om de stroom van gevoelens en gedachten te observeren die niet van jou zijn.

Tip: Wil je een uitdaging met tips om je meer op je bron af te stemmen, zie mijn online cursus hier.

Zelfobservatie

Door onderscheid te maken tussen je eigen innerlijke stem en de invloeden uit het morfogenetische veld, kun je bewuster reageren op situaties.

Innerlijke criticus negeren door je energie te verhogen

Tips over hoe je aan meer zelfvertrouwen bouwt naar succes, lees dit artikel

Je kunt negatieve gedachten en emoties herkennen, die je eigenlijk niet toebehoren en ervoor kiezen om je er niet door te laten beïnvloeden. Dit proces van bewustzijn en zelfobservatie stelt je in staat om meer in lijn te komen met je eigen authenticiteit en innerlijke kracht.

Verhoog je energie

Om jou in je kracht te zetten, werk ik tijdens mijn MunayQi trajecten o.a. met Transcend. Dit zijn flesjes en sprays die een eenvoudige maar krachtige oplossing bevatten. Het zijn letterlijk lichtfrequenties, opgelost in water. De Liquids ontstaan door een specifieke lichtgeometrie te maken met klank en geavanceerd bewustzijn.

Reset je potentieel

Deze lichtgeometrie heeft gunstige effecten op hoe we ons voelen, wat we denken en op ons fysieke lichaam. De Liquids helpen je om je lichaam en geest te reinigen, ‘op te lichten’ en je energie te verhogen.

Een belangrijk aspect van het ontwikkelen naar een hogere energiefrequentie is namelijk het streven naar positieve verbinding met het universele veld van oneindige mogelijkheden. Je begrijpt nu dat dit veld wordt gezien als een bron van creatieve kracht en potentieel.

Manifesteren kan jij ook

Door je positief af te stemmen op dit veld, met behulp van de Transcend remedies en MunayQi coaching, kun je je eigen manifestatiekracht vergroten en je intenties en doelen naar een hoger niveau tillen. Start nu en Verhoog je energie.

Is investeren in jezelf en je energiefrequentie verhogen de moeite waard? Lees dit artikel.

Voordelen je energie verhogen

De voordelen van een verbinding met hogere energiefrequenties zijn:

 • positieve transformatie ervaren in je leven.
 • meer vreugde, vrede en liefde ervaren, zowel binnenin als in je relaties en omgeving.
 • makkelijker belemmerende patronen en overtuigingen los laten die je in angst en pijn houden
 • vanuit zingeving werken naar groei, zelfontplooiing en vervulling.

Verhoog je energie

Bevrijding van angst en pijn

Het vrijmaken van jezelf van frequenties die pijn en angst met zich meebrengen, is een persoonlijk en vaak uitdagend proces. Hier zijn enkele suggesties die je kunnen helpen:

1.Bewustwording

Bewustwording is stap 1 in de CREATE-methode, waarin ik ondernemende persoonlijkheden begeleid.  Het begint namelijk met bewustwording van de frequenties die pijn en angst veroorzaken.

Dit betekent dat je jezelf openstelt voor het observeren en erkennen van je eigen gedachten, emoties en energie. Merk op wanneer je je angstig, gestrest of ongemakkelijk voelt en probeer de oorzaken te identificeren.

2.Zelfreflectie

Neem de tijd om dieper in jezelf te duiken en te onderzoeken waar deze pijn en angst vandaan komen. Familieopstellingen zijn hierin een mooie tool naar inzichten. Kijk naar je overtuigingen, ervaringen en patronen die mogelijk bijdragen aan deze negatieve frequenties.

Naast zelfreflectie is hulp vragen aan een transformatie therapeut, coach of counselor oke.

Je staat er niet alleen voor.

Je staat er niet alleen voor. MunayQi coacht

3.Loslaten

Een belangrijk aspect van het vrijmaken van negatieve frequenties is; het loslaten van wat je niet langer dient. Dit kan betekenen dat je oude overtuigingen, trauma’s of negatieve relaties loslaat. (Body Mind Release therapie is de basis van mijn coaching)

Het kan ook betekenen dat je vergeving en acceptatie oefent, zowel naar anderen als naar jezelf toe. In het reset your mind & soul traject betreft dit stap 2 reset en het herschrijven van je beperkende programma’s.

4.Positieve invloeden:

stap 3 engagement is om in verbinding te komen met; wat je terug mag halen aan positieve kwaliteiten, na jouw loslaat proces. Er is namelijk ruimte ontstaan nadat je chakra laadjes ontdaan heb van oude overtuigingen, angsten en patronen.

Verhoog je energie

Energetisch vul je dit vacuum gat weer aan met positieve energie en kracht. Omring jezelf dus met positieve invloeden, zowel in je innerlijke wereld als in je externe omgeving.

Kies bewust voor:

 • positieve gedachten,
 • positieve relaties en
 • positieve activiteiten die je vreugde, inspiratie en rust brengen.
 • Dit kan ook het verminderen van blootstelling aan negatieve nieuwsberichten of giftige situaties omvatten.

Verhoog je energie met zelfzorg zoals meditatie

5.Zelfzorg

Stap 4 is dat je in actie komt via focus en rituelen. Besteed aandacht aan zelfzorg op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. Dit omvat gezonde voeding, voldoende slaap, lichaamsbeweging en het creëren van rust en ontspanning in je dagelijkse leven. Door goed voor jezelf te zorgen, kun je veerkracht opbouwen en beter omgaan met negatieve frequenties.

De website deregieovermijnhart.nl geeft je tips naar veerkracht en lichter leven door loslaten.  Klik hier als je negatief gevoel wilt transformeren.

6.Energiebeheer

Stap 5 en 6 van mijn Create methode bestaan uit de Tools en de evaluatie van je energie. Leer technieken voor energiebeheer, zoals meditatie, ademhalingsoefeningen, visualisatie of energetische healing.

Verhoog je energie met healing

Deze praktijken kunnen je helpen om je energie te kalmeren, te zuiveren en in balans te brengen. Ze kunnen ook dienen als hulpmiddelen om negatieve frequenties los te laten en positieve energie te cultiveren.

Verhoog je energie stap voor stap

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat het ontwikkelen naar een hogere energiefrequentie een persoonlijk proces is en dat het tijd, oefening en geduldig bewustzijn vereist.

Het vereist zelfreflectie, innerlijk werk en de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gedachten, emoties en energie.

Zelfreflectie verhoogt je energie en brengt groei.

Emotionele heling

Het 1-op-1 Reset your Mind & Soul traject is stap 1 naar spirituele en persoonlijke groei. Vervolg is mijn Transformatie jaar programma.

Wees vriendelijk en geduldig met jezelf tijdens dit proces en wees bereid om ondersteuning te zoeken wanneer dat nodig is.

Verhoog je energie met emotionele heling

Het kan nuttig zijn om met een professional te praten die gespecialiseerd is in energiewerk, emotionele heling of psychologische begeleiding.

Ik ken bekwame therapeuten waar ik je naar door kan verwijzen zoals energiewerk in verbinding van Marc Roelofs.

Energiewerk in verbinding

Thuis aan de slag? www.InnerOuterStrength-Academy.com

Collectief bewustzijn

Spirituele morfogenetische velden bevatten dus informatie, dat ons gedrag en gevoel beïnvloedt. Deze energetische velden en het collectieve bewustzijn blijken met elkaar verbonden.

Verhoog je energie nu.

Het doel van een persoonlijk- en een 5d dimensie bewustzijn ontwikkelen is dit collectieve bewustzijn, voornamelijk positieve ervaringen en patronen laten opslaan. Met als wenselijk gevolg het creëren van een positieve resonantie en een opwaartse spiraal voelbaar in je leven.

Meer lezen over hoe je kan thuiskomen bij jezelf. Lees onderstaand artikel. 

Verhoog je energie en create your happy future

Resoneert dit verhaal ook met jouw eigen waarden en idee van zingeving in dit leven?

Vrijblijvend kennismaken is altijd mogelijk.

Heel veel liefde, wijsheid en geluk

Jacqueline Brandes

 

 

Ingevingen durven volgen en manifestaties ontvangen

Ingevingen durven volgen

Het proces van manifesteren begint met ingevingen durven volgen en het loslaten van weerstanden. Vaak voelen we ons somber en down als we niet op de goede weg zitten.

Het is belangrijk om deze lage trillingsfrequenties los te laten en te vertrouwen op ons vermogen om te dragen wat zich op dat moment voordoet.  (Liever luisteren? Create your happy future podcast)

Volg je ingeving in je hart

Om onze focus terug te brengen naar onze verlangens, kunnen we gebruik maken van ankers zoals edelstenen, geuren of afbeeldingen die positieve gevoelens oproepen en ons herinneren aan onze doelen. Wanneer we weer op de frequentie van onze verlangens zitten, zien we vaak kansen en mogelijkheden op ons pad verschijnen.

Het kan spannend en beangstigend zijn om actie te ondernemen buiten onze comfortzone, maar als enthousiasme en nieuwsgierigheid de overhand hebben, is het de moeite waard om die ingeving te volgen.

Durf je ingevingen te volgen, stap uit je comfortzone

Durven ontvangen en actie ondernemen

Het inrichten van ons leven volgens onze eigen voorwaarden en het delen van onze missie met anderen is iets wat velen van ons willen. Maar om dat te kunnen doen, moeten we in onze innerlijke kracht staan en ons goed voelen.

We moeten onszelf niet straffen als we ons even anders voelen, maar er mindful bij stilstaan zonder oordeel.

Voel je ingeving. Durf te ontvangen en onderneem dan actie.

Blijven leven in het nu, zonder verwachtingen, omdat alles zo snel kan veranderen. Het is belangrijk om helder te hebben wat we willen, zodat we onze geest kunnen richten op het creëren van een levendig toekomstbeeld.

Leef in het Nu, zonder verwachtingen

Loslaten. Vernieuwen. Ontvangen

Manifesteren betekent het omzetten van onze gedachten en verlangens in tastbare realiteit. We willen onze intenties zichtbaar maken in onze huidige wereld. Daarvoor moeten we door drie fases gaan: loslaten van het oude, onszelf vernieuwen en het nieuwe ontvangen.

Volg je ingeving aar transformatie

Stap 1

Loslaat fase

Tijdens de fase van loslaten confronteer je jezelf met hoe jij je voelt en identificeer je negatieve gedachten en overtuigingen die jou tegenhouden in je persoonlijke ontwikkeling.

Vernieuwingsfase

Je beschermt jezelf tegen negatieve invloeden van anderen door bijvoorbeeld:

 • een gevisualiseerde beschermende jas om je heen te visualiseren en jezelf een knuffel van zelfliefde te geven.
 • Je zegt dan hardop: “Ik neem geen ballast op van anderen” en “Ik geef terug wat niet aan mij is om te dragen.”

Zelfliefde

Lees dit artikel als je meer wilt leren over: ‘Nee zeggen’

Ontvang fase

De volgende stap is bewust worden van wat we wel willen en ons energetisch verbinden met onze zielsmissie en verlangens. We moeten kunnen voelen hoe het is om onze dromen te leven, zoals samen zijn met onze droompartner, onze droombaan uitvoeren of ons droominkomen ontvangen. Dit gevoel en beeld zijn de sleutel tot manifestatie.

De sleutel tot manifestatie is Voelen

Ingevingen durven volgen

Vaak zitten we vast in ons hoofd of voelen we ons geleefd in ons dagelijks leven, wat de vernieuwingsfase kan belemmeren. Belemmerende overtuigingen of behoeften zoals veiligheid, zekerheid en controle kunnen weerstand creëren.

Uit de weerstand, je ingevingen volgen

We willen veranderen of iets anders doen, maar we zijn bang voor afwijzing, het verlies van controle, tekorten of eenzaamheid. Dit vraagt om een reset van onze mind en soul om je ingevingen te durven volgen.

(Neem contact met mij op voor het Reset your Mind & Soul traject of een losse anti-stress beleving)

Vernieuwingsfase om Ingevingen te durven volgen

Stap 2

In de vernieuwingsfase, stap 2 van het manifestatieproces, kunnen we gebruik maken van verschillende methoden zoals de Body Mind Release methode en persoonlijke create-stappen, om los te laten wat ons niet langer dient en onszelf op te laden met kwaliteiten die ons verder brengen.

We kunnen bijvoorbeeld beslissen om afwijzing en oordelen van anderen los te laten en tegelijkertijd onszelf liefdevol omarmen. We kunnen zeggen: “Ik laat afwijzing en oordelen van anderen nu los”, terwijl we met onze handpalmen op onze knieën kloppen en diep in- en uitademen.

Vervolgens richten we onze aandacht op wat we nodig hebben en zeggen we bijvoorbeeld: “Ik haal zelfwaardering en oordeelloosheid nu terug.”

Create your happy future

Stap 3

In stap 3, engagement, mogen we in verbinding komen met wensen die voor ons realistisch en geloofwaardig voelen.

We kunnen deze wensen en verlangens vastleggen in een brief aan onze toekomstige zelf, waarin we ze duidelijk omschrijven en ons vertrouwen in het universum en onze dankbaarheid uiten.

We stoppen de brief in een envelop en bepalen een datum in de toekomst waarop we het bereikt willen hebben.

Brief aan je toekomstige Jij met ingevingen

Dit draait allemaal om geloof, want als we het kunnen bedenken, kunnen we het laten ontstaan. De mensheid creëert elke dag nieuwe dingen, dus waarom zouden wij geen nieuwe werkelijkheid kunnen creëren?

Tip: Volg de ‘Afstemmen op je bron’ 10 daagse challenge om je manifestaties werkelijkheid te maken.

Manifestatie stappen

Om in verbinding te komen met deze nieuwe werkelijkheid kunnen we de volgende stappen nemen:

 1. Schrijf dagelijks je doelen op.
 2. Zet elke ochtend intenties, waarbij je bewust kiest waar je voor gaat. Bijvoorbeeld: “Ik kies ervoor om georganiseerd te zijn, hormonaal in balans te zijn of gepassioneerd in het buitenland te werken.”
 3. Bedenk affirmaties die je kunt ophangen. Als je het kunt bedenken, kan het ontstaan.
 4. Laat verwachtingen los en vertrouw op de uitkomst.

Rituelen om je ingevingen te volgen

Stap 4

In stap 4; Action, moeten we rituelen creëren die als zaadjes naar onze doelen dienen. Bijvoorbeeld:

 • het nemen van gezonde suppletie in de ochtend om hormonale balans te ondersteunen,
 • dagelijkse meditatie,
 • het lezen van boeken of
 • het schrijven in een journal of dagboek om onze kennis te vergroten en onze gedachten te ordenen.

Rust in het hoofd betekent rust in het lichaam.

Het is belangrijk om rust te creëren in ons hoofd, want rust in het hoofd betekent rust in het lichaam.

We kunnen gevoelens en overtuigingen die ons belemmeren bewust loslaten door te kloppen op EFT-punten en tegelijkertijd fysiek lief voor onszelf te zijn.  (Meer over mindfulness bij depressie in dit artikel of laat je coachen.

Coach Jacqueline Brandes

Ingevingen durven volgen

Ben je er klaar voor om te vragen, te ontvangen en actie te ondernemen om je doelen te bereiken?

Manifestatie vraagt om een bewuste en actieve deelname van jouw kant, door:

 • dagelijks je doelen op te schrijven,
 • intenties te zetten,
 • affirmaties te gebruiken en
 • actie te ondernemen.

Creëer de juiste mindset en energie met bovenstaande rituelen, om je verlangens te manifesteren.

Manifesteren vanuit je hart? Klik hier.

Manifesteren vanuit je hart, zodat jij ingevingen durft te volgen.

Verwachtingen loslaten

Het ontvangen van wat het beste is voor jou, vereist vertrouwen en het loslaten van verwachtingen.

Je kunt dit doen door dagelijks op te schrijven waar je dankbaar voor bent en jezelf te waarderen. Als bepaalde doelen nog niet realistisch aanvoelen, kun je met behulp van EFT (Emotional Freedom Techniques) de belemmerende overtuigingen loslaten en jezelf accepteren en liefhebben, zodat je daarna wel in actie komt.

Stap 4 en 5 van mijn CREATE-methode zijn dus essentieel om je doelen daadwerkelijk te bereiken. Creëer rituelen die je ondersteunen en motiveren om daadwerkelijk in actie te komen!

Tools

 

Stap 5

Door regelmatig tijd vrij te maken voor deze activiteiten vergroot je je kennis, breng je rust in je geest en versterk je je mentale weerbaarheid.

Kortom, het proces van manifesteren vereist geduld, geloof en consistentie. Het gaat erom je leven vorm te geven volgens je eigen voorwaarden en je missie met anderen te delen.

Meer weten tips naar rust en vrijheid, lees hier meer. 

Door verbinding te maken met je verlangens, je mindset te versterken en actie te ondernemen, kun je je dromen werkelijkheid laten worden. Wil jij dit ook? Check it out: www.MunayQi.nl

Ingevingen durven volgen en manifestaties ontvangen

Evaluate your energy

Stap 6

Het is belangrijk om de moed te hebben om je ingevingen te volgen, je hart te volgen en te manifesteren vanuit overvloedgedachten. We moeten bereid zijn om los te laten, onszelf te vernieuwen en het nieuwe te ontvangen.

Door in onze innerlijke kracht te staan, ons goed te voelen en bewust onze toekomst vorm te geven, kunnen we een gelukkige toekomst creëren. Evalueren hoe jij in je kracht staat is dus van belang om je frequentie op tijd bij te stellen.

Release, Renew & Receive

Onthoud dat manifesteren een voortdurende reis is, waarbij we ons bewust worden van onze diepste verlangens en stap voor stap actie ondernemen om ze te realiseren.

Wees moedig, volg je hart en creëer de toekomst waar je naar verlangt, door ingevingen durven volgen.

Veel liefde, wijsheid en geluk

Jacqueline Alexandra Brandes

Het Gebruiken van de Kracht van de Volle Maan

Het Gebruiken van de Kracht van de Volle Maan

De kracht van de volle maan is iets waar velen van ons zich negatief en positief bewust van zijn. Het gebruiken van de Kracht van de Volle Maan kan ons helpen om balans en orde in ons leven te brengen. Vanaf vandaag is dit geadviseerd, want er is een energie voelbaar, die heel verwarrend kan zijn.

Verwarrende energie tijdens volle maan

Volle maan op 3 juli 2023

Als Vissen sterrenbeeld voel ik me zo ie zo vaak heen en weer geslingerd tussen verschillende richtingen. Het voelt als een dilemma, veroorzaakt door de tegenstrijdige krachten van Kreeft en Steenbok die me nu zowel naar avontuur als naar rust en harmonie thuis op de bank doen verlangen. Hoe kan Het Gebruiken van de Kracht van de Volle Maan jou richting geven tijdens strijd en onrustige verlangens?

Verlangens manifesteren tijdens volle maan

Meer tips over hoe je innerlijke rust en vrijheid bereikt check dit artikel.

Ascentie symptomen tijdens volle maan

Wanneer ik lees over hoe deze tegenstellingen ons beïnvloeden tijdens deze week, begrijp ik de innerlijke conflicten. Heb jij vannacht slecht geslapen? Maak jij je zorgen over de balans in je gezin en op het werk? Pieker je over wat je nu echt wilt? Emotionele moedergevoelens en verstandelijke, verantwoordelijke vader emoties zoeken evenwicht. Deze volle maan kan gevoelens van onrust veroorzaken, evenals symptomen van ascentie zoals:

 • onrustige dromen en -slaap,
 • hoofdpijn,
 • overprikkeling
 • intense emoties

Destructieve patronen

Het is alsof de kracht van de maan ons bewust maakt van beschermingsmechanismen en destructieve patronen in onszelf.

In ons leven worden we vaak geconfronteerd met uitdagingen en obstakels, en de dagen rond 3 juli 2023 lijken extra chaos en miscommunicatie met zich mee te brengen.

Misschien merk je dat mensen om je heen afstandelijk zijn, en dit kan je gekwetst doen voelen. Dit is het moment om de pijnlijke herinneringen uit het verleden, die jou onbewust triggeren, onder ogen te zien.

Maar hoe kunnen we dan de kracht van de volle maan gebruiken om los te komen van beperkende patronen?

Loskomen van beperkende patronen met volle maan ritueel

Familieopstellingen maken ook het onzichtbare zichtbaar. Lees hier meer.

Verlangen naar veiligheid

Het gevoel hebben dat we niet vooruitkomen en vastzitten in een situatie, kan voortkomen uit het vermijden van pijnlijke herinneringen uit onze jeugd. We houden liever afstand, zodat we onze emoties niet hoeven te voelen en de realiteit niet onder ogen hoeven te zien. We verlangen naar veiligheid.

Wil jij meer informatie over behoeftes zoals veiligheid en of je wel leeft volgens je intrinsieke waarden? Klik hier. 

Tips om de regie te herpakken tijdens volle maan klachten

Maar we kunnen de regie zeker (her)pakken door:

 1. liefdevol met onszelf en anderen om te gaan,
 2. gezond en zuiver te eten,
 3. ontspanning op te zoeken door te wandelen in de natuur,
 4. tijd door te brengen in de buurt van water en
 5. te genieten van de zon.
 6. En natuurlijk door gebruik te maken van de kracht van de volle maan.

Hoe de kracht van volle maan te gebruiken als magie

Manifesteertips tijdens volle maan

Hoewel er geen magische formule is die al onze problemen kan oplossen, kunnen focus, rituelen en krachtige methoden ons helpen om met deze uitdagingen om te gaan en onze intenties te versterken. Focus is een van de krachtigste instrumenten bij het manifesteren van onze intenties.

Kijk jij liever een video over hoe jij je niet meer laat afleiden van je wensen? Zie vlog 82 op MunayQi_Stress_Transformatie youtubekanaal

Het Gebruiken van de Kracht van de Volle Maan doe je zo

Door onze aandacht en energie te richten op wat we willen bereiken, vergroten we onze creatieve kracht en banen we de weg naar het verwezenlijken van onze doelen.

1.Energie anker voor meer focus

Een tip is om een energie-amulet te maken door je sieraad of een edelsteenkristal op de avond van de volle maan op de vensterbank te plaatsen. Vraag de volle maan om zijn maanlicht over het sieraad te laten schijnen en spreek je dankbaarheid uit voor zijn kracht. Het maanlicht zal jouw amulet opladen met zijn energie, waardoor het een anker wordt voor meer focus en positiviteit in je leven. Of koop een Energy bracelet van Janosh, waarin de energie van de heilige geometrie je voorziet van bescherming of zelfliefde.

Overvloed manifesteren tijdens volle maan ceremoni

2.Overvloed items

Je kunt hetzelfde doen met je portemonnee of pinpas om meer invloed te creëren. Zelfs een glas water kun je opladen door het tijdens de volle maan naast het raam te plaatsen. Als je dit gereinigde water ’s ochtends drinkt, visualiseer dan hoe het je lichaam vult met vernieuwende lichtenergie. Meer over overvloed manifesteren in deze podcast.

3.Transformatie therapeut

Het is belangrijk om onze gedachten, emoties en acties in lijn te brengen met onze intenties, zodat we consistent en gericht kunnen werken aan het manifesteren van onze verlangens. Daarom lees je nu mijn blog. Misschien komt er een artikel, podcast of transformatietherapeut op je pad die je net dat duwtje in de rug geeft om je droomleven te creëren. Sta open voor de mogelijkheden en lees meer in mijn boek “Create Your Happy Future” en beluister de gelijknamige podcast.

mock up boek create your happy future

mock up boek create your happy future

Intenties tijdens volle maan

Een andere manier om bewuster en gerichter te worden in het nastreven van onze doelen is door rituelen en ceremonies te gebruiken. Deze symbolische handelingen kunnen ons helpen onze intenties te versterken en een diepere verbinding te creëren met wat we willen manifesteren. Tijdens de volle maan is een bijzonder moment om rituelen uit te voeren en intenties te zetten. De volle maan wordt beschouwd als een krachtige tijd voor intenties, transformatie en heling.

De KrijgerGodin challenge die ik heb ontwikkeld om de formule naar gelukkig leven te implementeren t.w.v. 97,- krijg je cadeau bij aanschaf van mijn Create-KrachtGids. Hierin lees je al hoe je de 6 stappen in kan zetten naar innerlijke kracht om je mooiste leven zelfstandig vorm te geven. Bestel jouw KrachtGids hier en ontvang deze in je brievenbus voor 14,95 excl btw.

De krachtige maan energie

De kracht van de volle maan wordt al eeuwenlang erkend en gebruikt door verschillende culturen. Het is duidelijk dat de maan een specifieke aantrekkingskracht heeft, zoals te zien is in de getijden van de zee. De volle maan wordt geassocieerd met Luna, de gepassioneerde maangodin die symbool staat voor liefde en verlangen.

Volle maan ceremonie

Velen ervaren ook dat de volle maan ’toevallig’ samenvalt met hun menstruatie, en vroeger namen vrouwen de tijd om te rusten tijdens deze reinigende cyclus. Zelfs landbouwers hielden rekening met de maanfases bij het oogsten van gewassen.

De volle maan versterkt alles, van plantengroei tot emoties en gedachten. Het is alsof de maan ons energie geeft en emoties aan de oppervlakte brengt, zodat we ermee aan de slag kunnen.

Volle maan rituelen

Een volle maan ritueel kan een waardevolle manier zijn om gebruik te maken van de transformerende energie van de maan en negatieve energie los te laten. Hier is een eenvoudig volle maan ritueel dat je kunt uitvoeren:

 • Maak tijd vrij voor jezelf tijdens de volle maan.
 • Mediteer om tot stilte te komen en helder inzicht te krijgen in wat je wilt loslaten.
 • Schrijf op een vel papier alles op wat je wilt loslaten, zoals nare gebeurtenissen, vervelende herinneringen en kwetsende mensen. Blijf schrijven totdat je niets meer weet. Het schrijven zelf heeft een helende werking bij emotionele pijn.
 • Spreek hardop uit dat je alles en iedereen vergeeft. Zeg: “Ik vergeef je.” 1.Acceptatie, 2.loslaten en 3.vergeving.
 • Verbrand de brief op een veilige manier. Laat letterlijk alles los wat je niet meer in je leven wilt.
 • Neem een ontspannend bad of douche met scrubzout om alle negatieve gedachten, pijn en gebeurtenissen uit het verleden weg te spoelen en los te laten. Visualiseer dat alles verdwijnt uit je leven via het doucheputje.
 • Ruim de dagen na het ritueel zoveel mogelijk op, zowel fysiek als mentaal.
 • Blijf dagelijks dankbaarheid beoefenen door stil te staan bij hoe ver je al bent gekomen of wat je al hebt in je leven.

Onthoud dat een ritueel persoonlijk is en je het kunt aanpassen aan jouw voorkeuren en overtuigingen. Het belangrijkste is om bewust de tijd te nemen om je intenties te versterken en negatieve energie los te laten, terwijl je de transformerende kracht van de volle maan omarmt. Lees hier meer over vollemaan loslaat ceremonie

Maan fasen

De maancyclus biedt ook andere fasen, zoals de wassende maan, waarin je kunt werken aan het manifesteren van je wensen, en de afnemende maan, waarin je je intuïtie kunt volgen. Elke fase heeft zijn eigen energie en potentieel voor groei en transformatie.

Magie van de volle maan

Laat de magie van de maan je begeleiden op je reis van manifestatie en transformatie. Ontdek de kracht van focus, rituelen en de volle maan en omarm de mogelijkheid om je leven bewust vorm te geven en je intenties te manifesteren. Sta open voor wonderbaarlijke ontvangsten en creëer een gelukkig leven vanuit het heden.

Zie ook de InnerOuterStrength-Academy.com voor de online cursussen zoals Loslaten & Opladen.

Laat je innerlijke krijgergodin ontwaken en omarm de magie van de volle maan!

Veel liefde, geluk en wijsheid

Jacqueline Brandes

 

de sleutels tot zingeving

Hoe maak je ruimte voor vrijheid, rust en positiviteit?

Continu scrollen op social media, drukte op het werk, rennen en vliegen voor het gezin en dan ook nog, als het even kan; feesten en beesten, want je bent toch zo oud nog niet. Je wilt niet het gevoel hebben dat je iets misloopt, toch?

Hoe maak je ruimte voor vrijheid, rust en positiviteit? Je bent een type die altijd maar doorgaat en je zet jezelf altijd op de 2e plek. Je voelt je afhankelijk van een coach of therapeut omdat de stress en innerlijke onrust je opbreekt. Je hebt het gevoel dat je niet vooruitkomt.

Voor meer inzichten in hoe je meer rust en vrijheid bereikt, bekijk mijn MunayQi Stress-Transformatie youtube kanaal.

https://youtu.be/QDCdjHNhVD0

Concessies doen

Misschien heb jij bewuste of onbewuste excuses, waarom jij jezelf niet ready vindt, voor een eigen bedrijf of een leuke relatie. Misschien heb je wel een liefdesrelatie maar trek je je veel te veel op aan zijn energie.

Je optrekken aan andermans energie maakt moe

Je wordt afhankelijk en mist zelfvertrouwen. Met tot gevolg; je onbewust valt in een oud patroon van -concessies doen- .

Jouw eigen behoeften, dromen en wensen durf je niet te delen en schuif je aan de kant om anderen tevreden te houden. Het kan echt anders!

Gevoel dat je niet vooruitkomt? Het kan echt anders!

Piekeren en zorgen maken

Als je mij al kent dan weet je ik altijd start met stap 1: confronteer jezelf en kijk eens waar jij dat rommelige laadje mee hebt volgestouwd. Welke emotionele ballast, doet jou piekeren en stagneren?

Wat maakt dat er geen ruimte meer is voor vrijheid, rust en positiviteit? Over welke dingen maak jij je zorgen?

 • Ben jij nooit goed genoeg?
 • Is er een angst voor financieel tekort?
 • Denk je als jij het niet onder controle houdt of
 • de uitkomst perfectionistisch probeert te sturen, dat alles mis gaat of onzeker is?

Kan je zien dat dit de gedachten zijn, die jou angstig weerhouden om actie te ondernemen? Je blijft in je bekende veilige zone.

Kies jij voor je comfortzone of vrijheid, rust en positiviteit?

Beperkende mindset

Zoals besproken in podcast 96 over: ‘Wat kan je weerhouden om voor iemand te gaan?’ zit er een onderstroom, die ervoor zorgt jij het gevoel hebt je iets moet opgeven. Om zekerheid te ervaren, blijf je hangen in de dagelijkse sleur en ga je niet voor:

 • de wereld rondreizen.
 • Of je kiest ervoor om maar bij iemand te blijven waar je eigenlijk niet gelukkig bent.
 • Of voor de goede lieve vrede deel je niet jouw mening, want je wilt aardig gevonden worden.

Je levert hierdoor misschien in op fysieke, mentale en emotionele energie. Met tot gevolg vaak een lage batterij. Of om meer rijkdom aan te trekken moet je me-time en vrije tijd misschien wel opgeven.

Vrijheid, tijd, geld opgeven

Dit noemen we een geld blokkade. Gedachten zoals: ‘ik moet heel hard werken voor mijn geld’, of ‘mensen helpen mag financieel niets opleveren, dat hoort niet’.  Of misschien denk jij wel dat er aan geld iets kleeft zoals problemen of iets slechts.

Opgeven in plaats van Opleveren

Je kan je voorstellen; je niet vooruit komt op deze wijze. Die vrijheid en innerlijke rust wil jij wel degelijk, toch? Hoe maak je ruimte voor vrijheid, rust en positiviteit?

Hoe maak je ruimte voor vrijheid, rust en positiviteit?

Wat zou je deze week dan al kunnen veranderen om wel voordeel te halen uit jouw kolibrie kwaliteiten?

Ik heb besloten alleen te schrijven wanneer ik mezelf in flow voel en wanneer ik inspiratie heb om iets met mijn lezers en luisteraars te delen. En dat is nu.

Kwartiertje geleden heb ik een live presentatie gegeven, waarin ik de kijkers kort maar krachtig kon laten proeven aan mijn loslaat & oplaad methode. Super leuk om te doen. (Hier is ook een Release & Recharge training in trouwens: Klik hier)

Loslaat & Oplaad proeverij vraag 40 minuten durende presentatie hieraan

Zo motiverend omdat deze kijkers, maar ook jij als luisteraar snel, eenvoudig en zelfstandig angst, paniek en stress kunnen transformeren. Want dit is wat ik iedereen gun, dat je zelfstandig de regie kan herpakken, zonder afhankelijk te zijn van langdurige coachtrajecten en diverse therapeuten.

Begrijp me niet verkeerd, want ja een therapie sessie heeft mij veel gebracht toen ik praktisch met mijn handen in het haar zat en bij de voedselbank liep. Ja, het was fijn toen ik mijn leven na een narcistische gewelddadige relatie weer ging opbouwen. Maar tijdens acute stress momenten, wil ik snel en eenvoudig weer in mijn kracht komen.

Lees ook blog hoe loslaten je brengt naar rust en balans.

Manifesteer als een magneet klanten, liefde, vrijheid

Leven volgens ware potentieel

Mijn naam is Jacqueline Brandes en mijn persoonlijke missie is dan ook een inspirerend voorbeeld te zijn voor andere KrijgerGodinnen, dat naast de ups je ook tijdens de downs in je leven volgens je ware potentieel kan leven.

Hiervoor is het nodig je gaat zien en voelen hoe jij als succesvolle vrouw in business, je gezinsleven of in de liefde bent volgens jouw ogen. Zodat je vanuit de juiste energie actie kunt ondernemen om je verlangen uit te laten komen.

Gedachten kracht is sterk, deze leiden tot gevoelens en deze doen jou reageren en handelen. De energie die je hiermee uitstraalt, werkt als een magneet. Dus wat straal jij nu uit? Liefde of angst. Overvloed of tekort? Chaos of rust?

Vrijheid blijheid

Verhoog je frequentie

 • Vraag concreet en gedetailleerd wat je verlangt. Zet je bestelling.
 • Laat -hoe het bezorgd wordt en wanneer- dan los.
 • Vol vertrouwen ben je bereid om een andere realiteit werkelijkheid te laten zijn.
 • Daarvoor accepteer je wel wat nu is.
 • Zelfs dankbaar zijn voor wat nu wel al is.

Bovenstaande punten helpt je de frequentie, van wat je nog meer graag wilt verhogen en daardoor aan te trekken.

6 create-stappen naar meer spirituele levensenergie

De MunayQi tools die je hierbij helpen heb ik beschreven in mijn boek Create your happy future. En een samenvatting van mijn 6 create-stappen staan in mijn magazine; de krachtgids. Bestel deze hier als je dit leuk vindt.

Makkelijk en direct toepasbare tips en technieken, waarmee je invloed uitoefent op je:

 1. fysieke lichaam,
 2. emoties,
 3. brein en
 4. spirituele levensenergie.

4 dimensies sturen je creatiekracht

Het zijn eigenlijk vier dimensies, die samen werken om jouw creatiekracht te sturen richting geluk, vrijheid en liefde. Want dat willen we allemaal toch? Gezondheid in het lichaam, innerlijke vrede en rust in het hoofd, compassie in je hart en een gelukzalige en succesvolle uitstraling.

Energetische aura

Naast het schrijven van die brief aan je toekomstige zelf, zoals besproken in podcast #102 is het MunayQi Levenswiel ook geschikt om ‘Your Best You’ te manifesteren. Vraag levenswiel hier aan.

Levenswiel

Het geeft je een overzicht via een nul tot tien meting van de stand van deze dimensies. Het laat je zien hoe je je voelt vandaag, wat voor cijfer je stress niveau nu is en aan welke thema’s jij prioriteiten wilt geven om die succesvolle krijger of godin te worden die in het geluk zwemt.

Het is niet dat geld waar het omdraait, maar het gaat om die vakantie kunnen kopen, of vrije tijd samen met mensen waar je omgeeft. Het gaat niet om die mooie auto, maar om de vrijheid deze je geeft te gaan en staan waar je wilt.

Het gaat niet om dat huis, maar om gezelligheid, ontspanning of een plek waar je tot rust komt. Ja toch?

ontspannen en blij rijk

Jij wilt die krijgergodin zijn die ontspannen, schuldvrij zonder schaamte er voor haar of zijn gezin is, voor haar business, en voor al voor zichzelf. Zodat je lekker in je vel zit om zelfstandig en onafhankelijk in het leven  te staan.

Focus op wat je wel wilt

Het gaat om het gevoel dat iets je geeft en dat het je motiveert om in actie te komen. Je wacht niet tot het in je schoot geworpen wordt. Nee, je kunt nu al bezig gaan met manieren hoe je dat gevoel nu al kan ervaren. Want alles wat je hebt is het Nu.

Wat geeft jou nu al een succesvol gevoel? Wat kan je ondergaan dat je een ‘rijk’ gevoel geeft? Gun jezelf iets moois of iets wat ontspant of leer iets nieuws. En start hier vandaag mee.

Als je blijft hangen in een ongelukkig gevoel en uitstelgedrag omdat het leven (nog) niet is zoals jij denkt dat het zou moeten zijn, dan focus je op hetgeen je niet wil.

Zet je elke dag weer in voor jouw missie. Focus op hetgeen je wel wil. En niet op een manisch controlerende manier.

Vertrouwen is all you need

Als je iets te graag wil of er te hard je best voor doet, dan blokkeert je natuurlijke energie flow tussen uitzenden en ontvangen. Wees je bewust van je reflectie van je eigen bewustzijn en monkey mind. Jij bent de creator.

Eigenlijk, meer dan vertrouwen hoef je niet te hebben.

Je hoeft er niet keihard voor te werken of aan te trekken, want je hebt een grote kans dat je dan in de lagere energiefrequentie van vermoeidheid en burn-out symptomen terechtkomt.

Laat mij je desgewenst helpen om die onderstroom, die vaak onbewuste weerstand door gedachten of gevoelens van niet kunnen, niet willen of iets niet mogen helder te krijgen en los te laten. Zodat je tijdens het manifestatieproces zo vaak als mogelijk in gemoedstoestanden van hoge frequentie blijft.

Manifesteren geeft je de ruimte voor vrijheid, rust en positiviteit.

Zo heb ik vroeger een koophuis gemanifesteerd met uiteindelijk een bedrijfspand eraan vast. Met mijn toenmalige partner reden wij altijd rondjes in de buurt om te zien waar we wilden wonen, in wat voor soort huis.

Op een dag reden we langs een drive-inwoning met een bedrijfspand eraan vast. Er stond geen te koopbord bij. Ik zei hardop: ‘Als dat huis nu te koop stond, dat zou mooi zijn met mijn bedrijf ernaast.’ Mijn ex-man keek de volgende dag op Funda en … het huis stond te koop!

Het pandje heb ik een jaar later kunnen huren en een tijd daarna gekocht. Het was ment to be.

Het was ment to be.

Als je je ergens toe zet en je gedachten, emoties en energie één richting opstuurt, dan kan je manifesteren wat je wil.

Zo heb ik heel veel leuks om:

Ik inspireer je graag met mijn content, zodat jij van dromen naar doen gaat, door handvatten te geven in loslaten wat jou nu beperkt, waardoor je wel die innerlijke rust en vrijheid aan trekt om eindelijk te leven in overvloed.

Veel liefde, geluk en wijsheid

Jacqueline Brandes

Transformatie Therapeut in Loslaten & Opladen

www.MunayQi.nl

Veel liefde, geluk en wijsheid

Jacqueline Brandes

 

 

 

 

 

Loslaatoefening naar rust en balans

Hoe Loslaten Je Brengt naar Rust en Balans

Loslaten brengt rust en balans. Het is een uitdaging om de controle los te laten over de dingen waar we ons zo druk om maken, vooral als we bezorgd, boos of geïrriteerd zijn. Maar het is mogelijk om dit te bereiken, zelfs in angstige en paniekerige momenten. In dit blog deel ik een eenvoudige oefening hoe loslaten je brengt naar rust en balans. Inclusief loslaat tips voor innerlijke rust.

Verlangen naar rust en balans

Als een ondernemende persoonlijkheid die aan een nieuwe reis begint om je dromen en verlangens na te jagen, is het belangrijk om te beseffen dat zelfs jij jezelf kunt saboteren. Soms worden we geblokkeerd door confrontaties met onze diepste wonden, belemmerende verhalen en kritische gedachten van ons ego. Dit lijkt inherent te zijn aan onze zoektocht naar authenticiteit en spirituele groei.

Normaal gesproken hebben we de neiging om ondraaglijke gevoelens van benauwdheid, pijn en angst te vermijden. We willen niet dat paniekaanvallen ons overnemen. Helaas voeden we de angst door onze geautomatiseerde gedachten.

wegrennen in plaats van loslaten en accepteren

Onze hartslag versnelt en onze spieren spannen zich aan alsof we letterlijk willen wegrennen. Toch wil ik je vragen om je aandacht te richten op de knoop in je buik. Adem er naartoe. Probeer, hoe moeilijk het ook is, steeds dieper te ademen.

Het is de kunst om deze intense sensatie los te zien van jezelf, zodat je beseft dat het slechts een gevoel is dat ontstaat door beperkende gedachten in je geest. Dit is een ingebouwd overlevingsmechanisme. Vechten tegen wat is heeft geen zin.

Je kunt de regie overnemen door los te laten.

Van Angst naar Kalmte

Je kunt de regie overnemen door los te laten. Dit stelt je in staat om rust en balans te bereiken. Het is echter het beste om dit te doen zonder het gebruik van medicatie zoals oxazepam, omdat dit een afhankelijkheid kan veroorzaken zonder dat het de oorzaak van je angsten wegneemt. Wat is dan het nut ervan? Bovendien kun je je daardoor nog somberder en verwarder gaan voelen. Het is niet de bedoeling dat je deze medicatie langer dan een paar maanden gebruikt. Volg altijd het advies van je arts op.

Angst is een reactie van ons lichaam op blokkades die we gedurende langere tijd hebben opgebouwd. De spanning vertelt ons dat we oneerlijk zijn, dat we ons niet goed voelen, dat we geen innerlijke rust hebben en dat we geen keuzes maken.

Hoe Loslaten Je Helpt Om Balans te Vinden

Hoe Loslaten Je Helpt Om Balans te Vinden

De keuze is aan ons: laten we ons leiden door de angst, laten we ons afleiden, geven we de controle uit handen, of kiezen we ervoor om in onze kracht te staan? Het is geen falen. Wees lief voor jezelf door te vertrouwen en je over te geven aan het moment, aan het universum en aan het manifesteren van je verlangens.

Controle is een illusie, dus het heeft geen zin om pijn te vermijden, te vluchten of voortdurend te worstelen met wat je niet wilt. Waar je je aandacht op richt, groeit.

Wil je de worsteling nu loslaten en geen aandacht meer besteden aan die innerlijke kritische stem? Kun je de pijn, het verdriet, de onrustige sensaties, et cetera voor dit moment accepteren?

Het mag er zijn. Het erkennen van wat er is, brengt rust, zodat je weer kunt leren voelen en uit je hoofd kunt komen.

Waar je je aandacht op richt, groeit.

De create your happy future podcast aflevering 108 neem ik je mee op een reis naar innerlijke rust en balans door middel van het loslaten van datgene wat je niet langer dient. Klik hier

Verwachtingen loslaten

Loslaten is ook het leven zien zoals het is, zonder te proberen het te veranderen. Energie steken in het beïnvloeden van de reacties van anderen is zonde van je tijd. Net zoals je de zon of de regen niet tevoorschijn kunt toveren, heeft het echt geen zin om daarin energie te steken.

Je hebt ook minder invloed op de drukte in het verkeer of op hoeveel geld je verdient, behalve via het manifestatieproces. Maar zelfs daarin laat je de uitkomst en je verwachtingen los. Waar je wel invloed op hebt, is hoe je eruitziet, hoe je denkt en wie je liefhebt. Richt daar je energie op. Kies ervoor om ontspannen in overgave te stappen door te accepteren “wat is”.

Het is vergelijkbaar met een bezoek aan de sauna. Terwijl je een opgieting ondergaat, stijgt de warmte. Je kunt weerstand bieden en proberen de hitte te vermijden, maar uiteindelijk slaat die wapperende handdoek je toch een keer in het gezicht. Waarom zou je dan niet focussen op je ademhaling en bij jezelf blijven?

Praktische Tips en Technieken in loslaten

Versterk je Zelfwaardering met Loslaattechnieken

Het heeft geen zin om met dit monster (de angst) boven een ravijn te touwtrekken. Door het vermijden van het gevoel en er niet recht doorheen te gaan, zal de angst altijd vat op je blijven houden. Word je bewust van je gedrag en houding die zeggen:

 • “Ik mag het niet laten zien, dan vinden mensen me belachelijk.”
 • “Ik vraag geen hulp.”
 • “Ik vermijd met alle macht wat ik voel.”

Door los te laten wat niet bij jou hoort, creëer je helderheid en kom je steeds dichter bij je essentie. Dit werkt inspirerend voor je cliënten, familie en vrienden. Neem verantwoordelijkheid voor je toekomst door beperkende overtuigingen, gevoelens en angsten te transformeren. Je zult een stuk vrolijker en lichter leven zonder die ballast.

Hoe Loslaten je Kan Helpen je Eigen Kracht te Ontdekken

Hoe Loslaten je Kan Helpen je Eigen Kracht te Ontdekken

Vergeving is hierbij een belangrijke stap, zodat je niet vast blijft zitten in lage energiefrequenties. Verhoog je energiefrequentie door te doen waar je hart sneller van gaat kloppen.

 • Waar krijg jij energie van?
 • Zorg je goed voor jezelf door bewust en gezond te eten?
 • Is er balans tussen werk en ontspanning, beweging en rust?

Blijf alert en stel jezelf deze vragen.

Kleine loslaat stapjes naar vrede

Wees je dus bewust van het feit dat kleine stapjes naar succes gebaseerd zijn op bereidheid, vastberadenheid en positieve intentiekracht. Loslaten doe je stap voor stap door het moment, het gevoel, de gebeurtenis te observeren.

Loslaten door je gevoel en gedachten te observeren

Jij bezit de kracht om veerkrachtig, gelukkig en succesvol te zijn. Gun jezelf tijd om te ontspannen en dieper tot innerlijke rust en balans te komen. Dus vermijd niets, duw niets weg en probeer niets te controleren. Het loslaten van negativiteit is accepteren. Creëer nu geluk, met behulp van de eerder gegeven tips, door minder gehecht te zijn aan het einddoel.

Reset your Mind & Soul coaching

Wil je een reset voor je geest en ziel en dit samen doen? Neem contact met me op voor een vrijblijvend gesprek. Leer hoe je ballast kunt loslaten, zodat er ruimte ontstaat voor flexibiliteit en vertrouwen. Dit zal leiden tot:

 • Meer energie.
 • Leven en werken vanuit je hart.
 • Het ervaren van positieve flow.
 • Compassie voor jezelf en anderen.
 • Bewuster manifesteren.

Dus laat los, omarm het moment en omarm jezelf. Geef jezelf toestemming om te groeien, te bloeien en je ware potentieel te ontdekken. Je verdient het om in balans te zijn en vol vreugde je reis voort te zetten.

In de hectische wereld waarin we leven, verlangen velen van ons naar rust en balans. We zoeken naar manieren om los te laten wat ons belemmert en een diepere staat van kalmte en harmonie te bereiken.

Gelukkig zijn er methoden en technieken die ons kunnen helpen deze innerlijke vrede te vinden. Hieronder vind je een aantal loslaatoefeningen ik met je wil delen.

Ik deel graag loslaatoefeningen met je om rust en balans te bereiken

Hoe Loslaten Je Brengt naar Rust en Balans

In het “Reset Your Mind & Soul” traject, dat ik aanbied in mijn MunayQi praktijk, leer je diverse waardevolle technieken die je kunnen helpen bij het bereiken van rust en balans.

Een van deze technieken is de kloptechniek, een subtiele oefening die je kunt uitvoeren zonder dat anderen het opmerken. Door zachtjes te tikken op specifieke punten op je lichaam, kun je de spanning en emoties verminderen die je vasthouden.

Een andere essentiële stap is het observeren van je gevoelens en erdoorheen te zakken. Hierdoor neemt de intensiteit van de sensaties af. Door bewust te worden van je gevoelens en er zonder oordeel naar te kijken, kun je ze geleidelijk aan loslaten.

Praktische Tips en Technieken in loslaten

Diep ademhalen is ook een krachtige tool om tot rust te komen. Door je ademhaling te verdiepen, kun je jezelf kalmeren en de spanning in je lichaam verminderen. Een diepe ademhaling brengt zuurstof naar elke cel en geeft een gevoel van ontspanning en helderheid.

EFT (Emotional Freedom Techniques) en het aantikken van marma punten zijn eveneens effectieve methoden om stress te verminderen. Door deze technieken toe te passen en tegelijkertijd een affirmatie uit te spreken, kun je de spanning in je lichaam en geest verminderen. Bijvoorbeeld, door te herhalen: “Ondanks dat ik me paniekerig voel, houd ik van mezelf, accepteer ik mezelf en blijf ik vertrouwen houden”, kun je jezelf ondersteunen tijdens stressvolle momenten.

Verminder spanning in lichaam en geest door het uitspreken van affirmatie

Gekwetst innerlijk kind erkennen

Soms kan een vastgelopen gevoel of een innerlijk gekwetst deel ons groeiproces belemmeren. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan deze delen van onszelf.

In het traject testen we uit voor welk deel begrip en mededogen nodig is. We erkennen ons innerlijke kind en bieden haar begrip voor wat ze heeft gemist of nog nodig heeft.

Dit proces van vergeving en acceptatie helpt ons om onszelf en anderen zonder oordeel te benaderen. We leren om volledig aanwezig te zijn in het moment en te voelen wat er werkelijk is.

aanwezig zijn in het nu

Loslaat tips

Naast deze diepgaande oefeningen wil ik je ook enkele direct toepasbare tips geven, die je kunnen helpen om spoedig rust en balans te bereiken.

 1. Leid jezelf af door één woord te herhalen. Dit kan bijvoorbeeld het woord “vertrouwen” of “melk” zijn. Het herhalen van dit woord helpt om andere gedachten te doorbreken en de angst te verminderen.
 2. Benoem dingen waar je dankbaar voor bent. Door je te richten op dankbaarheid verschuif je de focus weg van angstige gedachten en creëer je ruimte voor rust.
 3. Bescherm jezelf voordat je een drukke situatie ingaat of een moeilijk gesprek aangaat. Plaats je platte hand op je diafragma en zeg: “Ik neem geen ballast van anderen op.” Deze simpele oefening helpt je om je eigen energie te behouden en jezelf te beschermen.

Met deze loslaat oefening lukt het wel

Hieronder kan je alvast zelfstandig aan de slag met de anti-stress pretzel, die je in kan zetten tijdens acute stress- , pijnlijke momenten en emoties zoals verdriet, angst, gespannen- of onzekerheid.

De loslaatoefening stap voor stap naar rust en balans:

A)

 • Zit rechtop
 • Voeten plat op de grond
 • Houd je hoofd recht. Kijk naar beneden.
 • Leg je hand op je borstkas en voel je hand.
 • Zeg: ’Mijn naam is ….. (jouw voornaam)

B)

 • Voel de stress of denk aan wat er gebeurt.

C)

 • Zeg: ‘Het is het allerbeste om nu verbinding te maken’.
 • Zeg: ‘Ik (jouw voornaam) maak nu alle verbindingen door handen en voeten te kruisen’.

D)

 • Kruis je handen in de anti-stress pretzel en kruis je voeten. Sluit je ogen.
 • Voel en denk aan wat er in die situatie gebeurt, gebeurd is, of gaat gebeuren.

E)

 • Neem de tijd tot het rustig wordt. Accepteer. Daarna gaan je ogen vanzelf open.
 • Zet de voeten naast elkaar plat op de grond en je vingertoppen tegen elkaar.
 • Denk terug aan hoe het eerst was. Is er verschil? Meer rust? Kalmte? Minder stress? Nee, herhaal dan stap D.
 • Kijk naar beneden en zeg: “Wanneer dit gebeurt, blijf ik helemaal in verbinding”.
 • Leg je hand op je borst en dank voor de veranderingen.

Deze loslaatoefening en tips zijn slechts een voorproefje van wat je kunt bereiken in mijn Munayqi praktijk. Daar help ik je graag om onbewuste overtuigingen te onderzoeken en met behulp van psych-k deze in je energiesysteem om te buigen.

Meer lezen over hoe je om kan gaan met stress? Klik hier

Met de CREATE-methode kun je bewuster worden van je persoonlijke energieveld en de ballast die niet van jou is loslaten.

Of het nu gaat om persoonlijke groei, carrière of liefde, jij hebt de kracht om te veranderen. Loslaten is het toverwoord dat je leidt naar rust en balans. Dus neem gerust contact met me op als je meer wilt weten over mijn anti-stress beleving. Ik sta klaar om je te helpen op jouw reis naar innerlijke vrede.